Barış Vakfı yeni çalışma başlatıyor!

Barış Vakfı, 1 Haziran 2019- 30 Kasım 2019 tarihleri arasında yürütülecek Barış Açısını Savunmak ve STK’ları Güçlendirme ve Geliştirme Projesi yürütecek.

Projenin amacı toplumda barış ve uzlaşma kültürünün geliştirilmesine, bir arada yaşamın zeminlerinin güçlendirilmesine katkı sunmak. Yerel dinamiklerin barış eksenli çalışmalarda daha donanımlı kılmak. Yerel ve ulusal sivil toplum örgütlerinin aralarındaki ilişkilerini ve diyaloglarını geliştirmek, her yönden ve ortak çalışmalarını teşvik etmek. Türkiye Barış Ağı oluşturmanın zeminini güçlendirmek.

Proje kapsamında Van, Ankara, İzmir ve Mersin’de çatışma çözümü çalışan kurum temsilcilerinin, akademisyen, medya çalışanlarının ve aktivistlerin katılımıyla seminer düzenlenecek. Seminerlerde çatışma çözümü çalışmalarında uluslararası kriterler doğrultusunda sivil toplum kurumlarının işlevleri; barış çalışmasının ve hak savunuculuğunun ulusal ve uluslararası hukukta yeri ve güvenceleri ile barış dilinin geliştirilmesi ve yeni etkili çalışma yöntemleri ele alınacak.

Van, Ankara, İzmir ve Mersinde düzenlenecek seminerlerde barış çalışması yapan sivil toplum kurum yöneticileri, barış aktivistleri, akademisyen, medya çalışanları ve çatışma çözümüne ilgili kişilerin ve toplumun kanat önderinden oluşan sınırlı sayıda katılımcı yer alacak. Katılımcıların belirlenmesinde kadınlar, gençler ve dezavantajlı grup üyelerine pozitif ayrımcılık uygulanacak. Toplantı tarihleri ayrıca duyurulacaktır. Çalışmalara katılmak isteyenlerin aşağıdaki formu doldurmaları gerekiyor.

Bu çalışma Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

Paylaş