Barış Vakfı Yeni Proje

Yeni “çözüm sürecinin” imkân ve dinamikleri çevrimiçi toplantıların ilki 16 Eylül 2020 Çarşamba günü, saat 19:00 ile 21:30 arası gerçekleştirildi. “Yeni Çözüm Süreci’nin İmkanları, Dinamikleri ve STK’ların Rolü” başlıklı oturumda Ekopolitik deneyimini ele aldı. Çevrimiçi toplantının konuşmacısı Ekopolitik’in Genel Koordinatörü Tarık Çelenk’ti. Yöneticiliği ise öğretim üyesi ve Barış Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Levent Korkut yaptı.

Vakıf Başkanı Hakan Tahmaz açılış konuşmasında amaçlarının Türkiye’ye özgün bir deneyim olan Ekopolitik çalışmasından çıkarılacak dersler ve sonuçlarla barış arayışlarını geliştirmek, karar alıcıları ve tarafları teşvik etmek, uyarmak ve çözümün toplumsal zeminin yaratılmasına katkı sunmak olduğunu vurguladı. Çatışma, gerilim ve savaş anlarında barış veya çözümü savunmanın anlamlı ve kıymetli bir çaba olduğu belirti. Bu tür çalışmalar, çözümün yeni siyasal iradesinin ortaya çıkmasını sağlayıcı çalışmalardır diyen Tahmaz, çözüm sürecinin siyasal iradesinin artık geriye dönülemez bir yol girdiği, sorunu büyüttüğü ifade etti.

Tarık Çelenk sunuş konuşmasında; Ekopolitik’in anlamlı kılanın Türk milliyetçileriyle Kürt siyasetçilerin, aydınların kanat önderlerinin aynı masada buluşturan bir çalışma olmasıdır dedi. Çatışma çözümünde psikolojik eşiklerin önemine vurgu yaparken, insana dokunma ve çoğulcu çalışmanın olmazsa olmaz olduğuna vurgu yaptı. Bu konudaki çeşitli çalışma örnekleri verdi. Mutlaka milliyetçi kesimlerin çalışmaya çekilmesi gerektiğini belirti. Bugün benzer bir çalışma yürütmenin siyasal zeminin olmadığı ve siyasetin engellediğini belirti.

Katılımcıların öneri ve sorularıyla devam eden çalışmada geçmişte olup bitenin yeteri kadar konuşulduğu yeni kesimleri çalışmaya katmanın ve ne yapmalıyız, yapabiliriz gibi sorularının yanıtlarını üretmenin aciliyetinin altı çizildi.

Çevrimiçi toplantıya, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Van, Hakkâri, İzmir ve Mersin illerinde 40’a yakın farklı siyasal duyarlığa sahip sivil toplum kurumu temsilcisi, gazeteci, akademisyen ve barış savunucu katıldı.

Proje kapsamında Barış Vakfı’nın ikinci toplantısının “Yeni çözüm sürecinin imkanları, dinamikleri ve muhalefet partilerinin rolü” başlığıyla kısa süre içinde yapılması planlanıyor.

Diğer Toplantılar:
Proje kapsamında ikinci toplantısı “Yeni çözüm sürecinin imkanları, dinamikleri ve muhalefet partilerinin rolü” başlığı altında olacak. Toplantı 10 Aralık 2020 Perşembe saat:19.00-21.00 arasında gerçekleştirilecek. Konuşmacısı yazar, akademisyen, Akil İnsanlar Heyeti üyesi Ali Bayramoğlu olacak.

üçüncü toplantı ise ”ABD ve Avrupa’nın Kürt Sorunun Çözüm Politikaları” olacak . 21 Aralık 2020 Perşembe günü 19.00-21.00 saatlerini arasında gerçekleşecek toplantının konuşmacısı Londra BBC Word’de çalışanı ve Alman Uluslararası ve Güvenlik Enstitüsü (SWP) araştırmacısı Güney Yıldız yapacak.

Not: Son iki toplantı geniş katılımla çevrimiçi olarak aynı tarihlerde gerçekleştirilmiştir.

Paylaş