Genel Kurul Çağrısı

Barış Vakfı 2. Olağan Genel Kurulu toplanıyor. Yönetim Kurulu’nun 7 Aralık 2019 tarihli toplantısında alınan karar gereği 10 Ocak 2020 Cuma günü saat:14.00’de Vakıf binasında çoğunlukla toplanması kararlaştırıldı.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, aynı adreste ve aynı gündemle 25 Ocak 2020 Cumartesi günü saat: 10.30’da çoğunluk aranmadan ayni adreste aşağıdaki gündemle toplanması Vakıf Senedinin gereğidir.

Bütün kurucu ve katılımcı üyelerin katılımını bekliyoruz.

Barış Vakfı Yönetim Kurulu Genel Kurulu Gündemi:

Açılış

2- Divanın oluşumu

3- 2018-2019 yılları faaliyet raporununsunumu ve aklanması

4- 2018-2019 yılları mali raporunu sunumu veaklanması

5- 2020-2022 yılları tahmini bütçenin sunumu vekabulü

6- Karar taslaklarının görüşülmesi

7- Seçimler

a)Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimleri (5 asil 2yedek)

b- Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimleri (3asil, 1 yedek) 8- Dilek, temenni ve kapanış

Paylaş