14 Şubat 2016- 4 Haziran 2016 Denetim Kurulu

1. Ekrem Murat Çelikkan Denetim Kurulu Başkanı

2. Meral Saklayan:  Denetim Kurulu Yazmanı

3. İshak Karakaş : Denetim Kurulu Üyesi


28 Ocak 2018

5 Haziran 2016-28 Ocak 2018