Barış Meclisi'nin "Çözüme Doğru:
Olasılıklar, İmkânlar ve Sorunlar
Üzerine Değerlendirme | Nisan 2015" yayınını pdf olarak okuyabilirsiniz.

İndirmek için tıklayınız.