BARIŞIN ELKİTABI’NI YAYINLADIK

Barış talebi yargılanamaz

Türkiye tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşıyor. Son iki yıldır birçok alanda geriye gidiş yaşandı. Bunlardan biri de insanlığın ulaştığı en vazgeçilmez değerlerin başında gelen barış hakkında oldu. Barışın “hayaline” bile uzak düştük. Şiddet, çatışma, ayrışma ve kutuplaşma siyasal ve toplumsal yaşama hâkim oldu.

Yer yüzünde 2. dünya savaşı sonrasında gelişen özgürlükçü arayış ve yaklaşımlar yerini bugün güvenlikçi politikalar ve gelecek kaygısı aldı.

Kadim Kürt meselesinde 2013-2015 Çözüm Süreci’nde kaçırdığımız fırsatın değeri, bölgemizde ve Suriye’de yaşanan gelişmeler sonrasında daha da anlaşıldı. Artık barış, bölgenin sorunuyla birlikte ele alınmaya başlandı.

Bu ortamda toplumda barışa dair umutların ve arayışların azalması, barış fikrinin zayıflaması belirsiz, kaotik siyasal bir sürece yol açıyor. İnsanlarımızı gelecek endişesi aldı.

Barış fikri ve Kürt sorunu, tepeden tırnağa tüm kesimlerin, sivil toplum örgütlerinin, kanaat önderlerinin, yurttaşların sorumluluğuna ve ilgisine muhtaç. Barışın yolunu hep birlikte aramalıyız. Herkesin barışı talep ediş yolları farklı olabilir. Ama talep ettiğimiz, arayışında olduğumuz barışın “hayatın özü” olduğu ortak paydasında buluşabiliriz.

Bu broşür, böylesine bir arayışı kolaylaştırmak, barış fikrini toplumda yeniden canlandırmak amacıyla hazırlandı. Barış talebinin siyasal, ulusal ve uluslararası hukuksal dayanaklarını, meşruiyet zeminini hatırlatmak istedik. Barış talebinin siyasal, toplumsal ve etik güçlü yapısına vurgu yapıldı.

Barış talep edenlerin yargı, güvenlik bürokrasisi, siyasi otorite eliyle cezalandırılmalarına itirazımızı vurguladık. Barış talebinin yargılanamaz olduğunu anlatmaya çalıştık.

Broşürün hazırlanmasına yoğun emek veren üyelerimiz avukat, İnsan Hakları Akademisi’nin Başkanı Hüsnü Öndül ve gazeteci, Hafıza Merkezi Direktörü Murat Çelikkan’a değerli çalışma için yönetim kurulu olarak çok teşekkür ederiz.

 

Barış Vakfı Yönetim Kurulu

Ekim 2018

İstanbul

Barış Vakfı El Kitabını
Türkçe Olarak Buradan İndirebilirsiniz

Kürtçe Broşür

İngilizce Broşür