Barş Açısını Savunmak

Hazırlayanlar: Necmiye Alpay, Hakan Tahmaz
Barış Açısını Savunmak
Çözüm Sürecinde Ne Oldu?
Yayına HazırlayanMüge Gürsoy Sökmen

Kürt sorununda çatışmayla geçen otuz küsur yıldan sonra ilan edilen Çözüm / Barış Süreci, bugün belirsiz bir dönemeçte. Henüz hangi adımların atıldığını, neyin neden ters gittiğini anlayamadan çatışma günlerine büsbütün geri döneceğimiz korkusu yaşıyoruz. Türkiye ve komşu ülkelerdeki gelişmeleri anlama, sürecin olanak ve zorlukları üzerine bilgilenme ihtiyacı kendini her zamankinden fazla hissettiriyor.

Barış Açısını Savunmak bu amaçla hazırlandı. Kitapta, Türkiye Barış Meclisi’nin Şubat 2015’te düzenlediği “Çözüme Doğru” konferansının sunumları ile “Çözüme Doğru: Olasılıklar, İmkânlar ve Sorunlar Üzerine” adlı rapor, güncellenmiş halleri ve kapsamlı bir kronoloji ile birlikte yer alıyor. Siyasetçi, akademisyen ve hukukçularca yapılan sunumlar Çözüm Süreci’nin yanı sıra, Gezi’den yeni anayasa çalışmalarına dek Türkiye’nin genel demokratikleşme sürecine de ışık tutacak nitelikte. Çalışmanın düşünce dağarcığımıza “insani güvenlik, şiddetsizliğe geçiş, geçiş dönemi adaleti, hakikat hakkı, cezasızlığın önlenmesi” gibi yaşamsal kavramlar katması, barış çalışmalarının kültürel açıdan zenginleştirici yönünü de gösteriyor.

Şu andaki gidişat “çözüme doğru” görünmese de, iktidarını ne pahasına olursa olsun sürdürmek isteyenlerin oyununa teslim olmamak için, şair Neşe Yaşın’ın tabiriyle “barış açımızı” korumak zorundayız. Bu kitabı çatışmasızlığın yanı sıra hak ve özgürlükleri de içeren, kalıcı bir barışa katkıda bulunma umuduyla yayımlıyoruz.

 

İÇİNDEKİLER

Kullanılan Kısaltmalar

Sunuş

Necmiye Alpay

BİRİNCİ KISIM

ÇÖZÜME DOĞRU:

OLASILIKLAR, İMKÂNLAR VE SORUNLAR

ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

1 Barış Süreci’ne Giden Yol

Ayşe Betül Çelik, Evren Balta, Levent Korkut

Murat Çelikkan, Nil Mutluer

2 Barış Süreci: Müzakereler ve Hukuk

Ayşe Betül Çelik, Evren Balta, Levent Korkut

Murat Çelikkan, Nil Mutluer

3 Toplumsal Barış ve Barış Süreci’nin Toplumsallaşması

Ayşe Betül Çelik, Nil Mutluer

4 Barış Süreci’nde İnsani Güvenlik

Evren Balta

5 Barış Süreci ve Geçmişle Yüzleşme

Murat Çelikkan

 

İKİNCİ KISIM

ÇÖZÜME DOĞRU KONFERANSI

 

I Çözüm Süreci’nin Dünü, Bugünü ve Geleceği

1 “Çıplak yüz karşısındakini de soyar”

Selma Irmak

2 Çözüm Süreci Üzerine

Mehmet Emin Ekmen

3 Savaş Kültüründe Barış Yapmak

Ferhat Kentel

II Deneyimler ve Dış Etkenler

1 Dünya Deneyimleri Işığında Kürt Meselesi ve Çözüm

Harun Ercan

2 Bölgesel Gelişmelerin Çözüm Süreci’ne Etkileri

Arzu Yılmaz

 

III Çözüm Çalışmalarının Toplumsal Zemini

1 Kadınların Gözüyle Çözüm Süreci

Ebru Günay

2 Çözüm Süreci’nde Medyanın Rolü ve Tavrı

Yasemin İnceoğlu

3 Türkiye’de Farklı Kimlikler ve Çözüm Süreci: Kamuoyundaki Algılar ve Tutumlar

Hakan Yılmaz

4 Barış Süreci’nde Sivil Toplumun Rolü

Ahmet Faruk Ünsal

 

IV Çözüm Süreci: Riskler ve İmkânlar

1 Geçmişle Yüzleşme, Mağdur Odaklı Bakış ve Onarım

Emel Ataktürk Sevimli

2 Çözüm Süreci’nde Kırılmalar: Çatışmalar, Müzakereler ve Sınırlar

Cuma Çiçek

 

V Çözümün Siyasal Zemini

1 Paramiliter Yapıların Silahsızlandırılması

Şemsa Özar

2 Barış Müzakerelerinin Kurumsal Yapısı: Güney Afrika ve Kuzey İrlanda Örnekleri

Maya Arakon

3 Çözümü Kolaylaştırıcı Toplumsal Faktörler

Galip Dalay

4 Çözümün Hukuki Çerçevesi Üzerine

Turgut Tarhanlı

EKLER

Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun

Bakanlar Kurulu Kararı

Kanun Kapsamında Yürütülecek Çalışmalara

İlişkin Esaslar

Çözüm Süreci Kronolojisi

Katkıda Bulunanlar

 

NOT: Türkiye Barış Meclisi, mensuplarının ve destekleyenlerinin gönüllü çabaları ve katkılarıyla çalışıyor. Bu kitapta yer alan çalışmalar da aynı şekilde gönüllü birer emek ürünü olan rapor ve konferans bildirilerinden oluşan kolektif bir üründür ve kitabın telif geliri Barış Vakfı’nın kuruluş çalışmalarına ayırılacaktır.