SAVAŞIN KAZANANI, BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ

Afrin’e yönelik askerî operasyon hazırlıkları bağlamında sarf edilen “Savaş stratejisinde geceler sayısızdır ” sözleri savaşa ramak kaldığının ilanı oldu.

Bu, bölgemizde, ülkemizde anaların göz yaşının daha fazla akması, daha fazla insanın ölmesi, daha fazla yıkım demektir.

Küresel, ulusal bin bir çeşit plan ve hesapla bölge halklarına tek taraflı ve keyfi dayatmalar yapılıyor, halklar birbirine kırdırılıyor. Savaş kışkırtıcılığı yapılıyor. İnsanlar “ölmek veya öldürmek” tercihine zorlanıyor.

21. Yüzyıl insanlığının bunu kabul etmesi mümkün değildir. Savaş ve çatışma, sorun çözme yöntemi değildir, olmamalıdır.

Bu kirli planlar ve hesaplar bozulabilir, bozmalıyız.

Her ne olursa olsun, sorun çözmenin yöntemi daha fazla diyalog, daha fazla müzakere olmalı.

Her hâlükârda sorunun ve konunun muhataplarıyla müzakereyle ve diyalogla çözüm aranmalı.

Biz barış savunucuları, bu yoldan yüründüğünde geç de olsa, güç de olsa, sorunlarımıza mutlaka çözüm bulunacağına ve ülkemizin geleceğinin daha fazla güvende olacağına inanıyoruz. Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz.

Başta sorumlu mevkideki yöneticilerimiz olmak üzere herkesi, daha fazla geç olmadan savaş tehlikesini sağduyuyla aşmak için bir olmaya, birlikte hareket etmeye ve bütün tarafları keyfiliğe, dayatmalara, tek taraflı davranışa son vermeye davet ediyoruz.

Barış Vakfı Yönetim Kurulu

17 Ocak 2018