..................TR ..EN ..KÜRTÇE

Em li bendî Bexş û Piştevaniya We ne
Vakıflar Bankası
Ibanê:TR70 0001 5001 5800 7303 3515 88
Nimreya Hesêb: 00158007303351588Pirtûk

Kesên li ser Xetê

Şu anda 2 ziyaretçi çevrimiçi
Anasayfa Rapora “SCSdi Pêvajoya Çareseriyê ya 2013-2015’an de”jiWeqfaAşitiyê
Rapora “SCSdiPêvajoyaÇareseriyê ya 2013-2015’an de”jiWeqfaAşitiyê PDF Yazdır E-posta
Yazar Administrator   
Pazar, 17 Aralık 2017 18:28

WeqfaAşitiyêtiştekpêk anî ku ta nihanehatiye kirin. Raporekderxistli ser rolaSCS’yandiPêvajoyaÇareseriyê de.

Rapora bisernavê “SaziyênCivakaSîvîldiPêvajoyaÇareseriyê ya 2013-2015’an de” temam bûku me diserêGulana 2017’an de dest bixebatênwêyênamadekariyêkiribûn. Cuma ÇİÇek rapor amade kir. Reha RUHAVİOĞLU û Veysi ALTINTAŞ lêkolînaqadêçêkir. Alev ERKİLER, Bekir AĞIRDIR û Etyen MAHÇUPYAN jîtevkarîlê kirin wekşêwirmend.

Hûn dikarinenelîzazerfiyet,pozîsyon û hesabdariyaxebatênSCS’yanênjiboavakirinaaşitiyêyêndiPêvajoyaAşitiyê de bibînindiraporê de. Dihemandemê de, pêşniyarjîdiraporê de henejibosaziyêncivakasîvîl û akterên siyasî jibodirustbûnapêvajoyekenû ya aşitiyê.

 

 

Hevdîtinli gel nûnerênSCS’yanliEnqereyê 11, liStenbolê 10, liAmedê 13, liWanê 11 û li gel pisporênkuli ser SCS’yandixebitinliAmedê 1 û liStenbolê 2, bigiştîli gel 48 kesanhevdîtinhate kirin.

Rapor bipêşkêşkirinaçarçoveyeketêorîk a têkildarîavakirinaaşitiyê dest pê dike. Behsaastênpêvajoyêngotûbêjanhatiye kirin dibeşaduyem de. Piştrejînirxandinekegiştî ya civakasîvîl û pêvajoyaçareseriyêliTirkiyeyêheye; û bigiştîenelîzasaziyêncivakasîvîltê kirin kudisalên 2013-2015’an de xebat kirine. Dibeşa din de kuhesabdariyaçalakiyênSCS’yanyêndiPêvajoyaÇareseriyê de tê kirin, dihemandemê de aliyênhevparênSCS’yanhatinetesbîtkirinkudiPêvajoyaÇareseriyê de xebat kirine. Dibeşaencamê de jîjiboderfetêngotûbêj û levkirinê û çareserî û levkirinêdimeseleyakurd de jiborolaSCS’yanpêşniyarhene.

 

Rapor bizimanêtirkî, îngilîzî û kurdîhatiyeweşandin. Hûn dikarin jinavnîşana bigihîjine hemû rapor

 


Temel Güç Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.