Rapora “SCS di Pêvajoya Çareseriyê ya 2013-2015’an de” ji Weqfa Aşitiyê

Weqfa Aşitiyê tiştek pêk anî ku ta nihanehatiye kirin. Raporekderxistli ser rolaSCS’ yandi Pêvajoya Çareseriyê de.

Rapora bisernavê “Saziyên Civaka Sîvîldi Pêvajoya Çareseriyê ya 2013-2015’an de” temam bûku me diserêGulana 2017’an de dest bixebatên wêyêna madekariyêkiribûn. Cuma Çiçek rapor amade kir. Reha RUHAVİOĞLU û Veysi ALTINTAŞ lêkolînaqadêçêkir. Alev ERKİLER, Bekir AĞIRDIR û Etyen MAHÇUPYAN jîtevkarîlê kirin wekşêwirmend.

Hûn dikarinenelîzazerfiyet,pozîsyon û hesabdariyaxebatênSCS’yanênjiboavakirinaaşitiyêyêndiPêvajoyaAşitiyê de bibînindiraporê de. Dihemandemê de, pêşniyarjîdiraporê de henejibosaziyêncivakasîvîl û akterên siyasî jibodirustbûnapêvajoyekenû ya aşitiyê.

Hevdîtinli gel nûnerênSCS’yanliEnqereyê 11, liStenbolê 10, liAmedê 13, liWanê 11 û li gel pisporênkuli ser SCS’yandixebitinliAmedê 1 û liStenbolê 2, bigiştîli gel 48 kesanhevdîtinhate kirin.

Rapor bipêşkêşkirinaçarçoveyeketêorîk a têkildarîavakirinaaşitiyê dest pê dike. Behsaastênpêvajoyêngotûbêjanhatiye kirin dibeşaduyem de. Piştrejînirxandinekegiştî ya civakasîvîl û pêvajoyaçareseriyêliTirkiyeyêheye; û bigiştîenelîzasaziyêncivakasîvîltê kirin kudisalên 2013-2015’an de xebat kirine. Dibeşa din de kuhesabdariyaçalakiyênSCS’yanyêndiPêvajoyaÇareseriyê de tê kirin, dihemandemê de aliyênhevparênSCS’yanhatinetesbîtkirinkudiPêvajoyaÇareseriyê de xebat kirine. Dibeşaencamê de jîjiboderfetêngotûbêj û levkirinê û çareserî û levkirinêdimeseleyakurd de jiborolaSCS’yanpêşniyarhene.

Rapor bizimanêtirkî, îngilîzî û kurdîhatiyeweşandin. Hûn dikarin jinavnîşana bigihîjine hemû rapor