Barış Vakfı’nın Çatışma Çözümünde STK’lar çalışmasının 3 aşaması olan Barış Açısını Savunmak ve STK’ları Geliştirme/ Güçlendirme projesi kapsamında Van, İzmir, Ankara ve Mersin’de yapılan toplantıların sunumları yayınlandı.

Barış Vakfı’nın Çatışma Çözümünde STK’lar çalışmasının 3 aşaması olan Barış Açısını Savunmak ve STK’ları Geliştirme/ Güçlendirme projesi kapsamında Van, İzmir, Ankara ve Mersin’de yapılan toplantıların sunumları yayınlandı.

Barış Vakfı’nın Çatışma Çözümünde STK’lar çalışmasının 3 aşaması olan Barış Açısını Savunmak ve STK’ları Geliştirme/ Güçlendirme projesi kapsamında Van, İzmir, Ankara ve Mersin’de yapılan toplantıların sunumları yayınlandı.

Barış Vakfı 2. Olağan Genel Kurulu toplanıyor. Yönetim Kurulu’nun 7 Aralık 2019 tarihli toplantısında alınan karar gereği 10 Ocak 2020 Cuma günü saat:14.00’de Vakıf binasında çoğunlukla toplanması kararlaştırıldı.

Barış Vakfı 2. Olağan Genel Kurulu toplanıyor. Yönetim Kurulu’nun 7 Aralık 2019 tarihli toplantısında alınan karar gereği 10 Ocak 2020 Cuma günü saat:14.00’de Vakıf binasında çoğunlukla toplanması kararlaştırıldı.

Barış Vakfı 2. Olağan Genel Kurulu toplanıyor. Yönetim Kurulu’nun 7 Aralık 2019 tarihli toplantısında alınan karar gereği 10 Ocak 2020 Cuma günü saat:14.00’de Vakıf binasında çoğunlukla toplanması kararlaştırıldı.

Barış Açısını Savunmak STK’ları Güçlendirme/Geliştirme Projesi kapsamında son toplantı 9 Kasım 2019 Cumartesi günü Mersin’de gerçekleştirildi. Daha önce Van, İzmir ve Ankara’da yapılan toplantıların sonuncusu geniş katılımla yapıldı.

Barış Açısını Savunmak STK’ları Güçlendirme/Geliştirme Projesi kapsamında son toplantı 9 Kasım 2019 Cumartesi günü Mersin’de gerçekleştirildi. Daha önce Van, İzmir ve Ankara’da yapılan toplantıların sonuncusu geniş katılımla yapıldı.

Barış Açısını Savunmak STK’ları Güçlendirme/Geliştirme Projesi kapsamında son toplantı 9 Kasım 2019 Cumartesi günü Mersin’de gerçekleştirildi. Daha önce Van, İzmir ve Ankara’da yapılan toplantıların sonuncusu geniş katılımla yapıldı.

Barış Açısını Savunmak ve STK’ların Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi projesi kapsamında Ankara toplantısı 19 Ekim 2019 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Van ve İzmir’den sonra yapılan toplantıya 25’e yakın sivil toplum örgütü temsilcisi, akademisyen ve aktivist katıldı.

Barış Açısını Savunmak ve STK’ların Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi projesi kapsamında Ankara toplantısı 19 Ekim 2019 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Van ve İzmir’den sonra yapılan toplantıya 25’e yakın sivil toplum örgütü temsilcisi, akademisyen ve aktivist katıldı.

Barış Açısını Savunmak ve STK’ların Güçlendirilmesi ve Geliştirilmesi projesi kapsamında Ankara toplantısı 19 Ekim 2019 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Van ve İzmir’den sonra yapılan toplantıya 25’e yakın sivil toplum örgütü temsilcisi, akademisyen ve aktivist katıldı.

Sorunun çözümü için, Suriye’nin egemenlik hakkına müdahale anlamına gelen “güvenli bölge” oluşturmak yerine, muhataplarıyla diyalog ve müzakere yöntemine başvurulmalı, barış tercih edilmeli.

Sorunun çözümü için, Suriye’nin egemenlik hakkına müdahale anlamına gelen “güvenli bölge” oluşturmak yerine, muhataplarıyla diyalog ve müzakere yöntemine başvurulmalı, barış tercih edilmeli.

Sorunun çözümü için, Suriye’nin egemenlik hakkına müdahale anlamına gelen “güvenli bölge” oluşturmak yerine, muhataplarıyla diyalog ve müzakere yöntemine başvurulmalı, barış tercih edilmeli.

Dört yıl sürdükten sonra sona erdirilen Barış Süreci’nin ardından yeni bir çözüm süreci mümkün mü? Çatışmasızlığa geri dönüş yok mu? Sorularımızı Kürt sorunu üzerine çalışan Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz cevaplandırdı.

Dört yıl sürdükten sonra sona erdirilen Barış Süreci’nin ardından yeni bir çözüm süreci mümkün mü? Çatışmasızlığa geri dönüş yok mu? Sorularımızı Kürt sorunu üzerine çalışan Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz cevaplandırdı.

Dört yıl sürdükten sonra sona erdirilen Barış Süreci’nin ardından yeni bir çözüm süreci mümkün mü? Çatışmasızlığa geri dönüş yok mu? Sorularımızı Kürt sorunu üzerine çalışan Barış Vakfı Başkanı Hakan Tahmaz cevaplandırdı.

Barış Vakfı 28 Eylül 2019 günü İzmir’de “Barış Açısını Savunmak ve STK’leri Güçlendirme/Geliştirme” toplantısını gerçekleştirdi. Toplam kırktan fazla STK temsilcisi , akademisyen ve aktivist katıldı. Vakfı İzmir’de gerçekleştirdiği ilk toplantı oldu. Proje kapsamında Van toplantısından sonraki ise ikinci toplantı.

Barış Vakfı 28 Eylül 2019 günü İzmir’de “Barış Açısını Savunmak ve STK’leri Güçlendirme/Geliştirme” toplantısını gerçekleştirdi. Toplam kırktan fazla STK temsilcisi , akademisyen ve aktivist katıldı. Vakfı İzmir’de gerçekleştirdiği ilk toplantı oldu. Proje kapsamında Van toplantısından sonraki ise ikinci toplantı.

Barış Vakfı 28 Eylül 2019 günü İzmir’de “Barış Açısını Savunmak ve STK’leri Güçlendirme/Geliştirme” toplantısını gerçekleştirdi. Toplam kırktan fazla STK temsilcisi , akademisyen ve aktivist katıldı. Vakfı İzmir’de gerçekleştirdiği ilk toplantı oldu. Proje kapsamında Van toplantısından sonraki ise ikinci toplantı.

Barış Vakfı, Barış Açısını Savunmak ve STK’ları Güçlendirme/Geliştirme projesi kapsamında son iki toplantısını Ankara’da 19 Ekim 2019 Cumartesi günü, Mersin’de 9 Kasım 2019 Cumartesi günü gerçekleştiriyor.

Barış Vakfı, Barış Açısını Savunmak ve STK’ları Güçlendirme/Geliştirme projesi kapsamında son iki toplantısını Ankara’da 19 Ekim 2019 Cumartesi günü, Mersin’de 9 Kasım 2019 Cumartesi günü gerçekleştiriyor.

Barış Vakfı, Barış Açısını Savunmak ve STK’ları Güçlendirme/Geliştirme projesi kapsamında son iki toplantısını Ankara’da 19 Ekim 2019 Cumartesi günü, Mersin’de 9 Kasım 2019 Cumartesi günü gerçekleştiriyor.

Barış Vakfı, Barış Açısını Savunmak ve STK’ları Güçlendirme/Geliştirme projesi kapsamında ikinci toplantısını İzmir’de 28 Eylül 2019 Cumartesi günü gerçekleştirecektir.

Barış Vakfı, Barış Açısını Savunmak ve STK’ları Güçlendirme/Geliştirme projesi kapsamında ikinci toplantısını İzmir’de 28 Eylül 2019 Cumartesi günü gerçekleştirecektir.

Barış Vakfı, Barış Açısını Savunmak ve STK’ları Güçlendirme/Geliştirme projesi kapsamında ikinci toplantısını İzmir’de 28 Eylül 2019 Cumartesi günü gerçekleştirecektir.

Barış Vakfı Yönetim Kurulu olarak açıklamamızdır: Bu politikalara bir an önce son verilmeli, barışın önüne yeni engeller çıkarılmamalıdır.

Barış Vakfı Yönetim Kurulu olarak açıklamamızdır: Bu politikalara bir an önce son verilmeli, barışın önüne yeni engeller çıkarılmamalıdır.

Barış Vakfı Yönetim Kurulu olarak açıklamamızdır: Bu politikalara bir an önce son verilmeli, barışın önüne yeni engeller çıkarılmamalıdır.

Barış Açısını Savunmak ve STK’ları Güçlendirme/Geliştirme” toplantısı Van’da 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü yapıldı.

Barış Açısını Savunmak ve STK’ları Güçlendirme/Geliştirme” toplantısı Van’da 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü yapıldı.

Barış Açısını Savunmak ve STK’ları Güçlendirme/Geliştirme” toplantısı Van’da 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü yapıldı.

Barış Vakfı, Barış Açısını Savunmak ve STK’ları Güçlendirme/Geliştirme projesi kapsamında ilk toplantısını Van’da 6 Temmuz 2019 Cumartesi yapıyor.

Barış Vakfı, Barış Açısını Savunmak ve STK’ları Güçlendirme/Geliştirme projesi kapsamında ilk toplantısını Van’da 6 Temmuz 2019 Cumartesi yapıyor.

Barış Vakfı, Barış Açısını Savunmak ve STK’ları Güçlendirme/Geliştirme projesi kapsamında ilk toplantısını Van’da 6 Temmuz 2019 Cumartesi yapıyor.

Barış Vakfı, 1 Haziran 2019- 30 Kasım 2019 tarihleri arasında yürütülecek Barış Açısını Savunmak ve STK’ları Güçlendirme ve Geliştirme Projesi yürütecek.

Barış Vakfı, 1 Haziran 2019- 30 Kasım 2019 tarihleri arasında yürütülecek Barış Açısını Savunmak ve STK’ları Güçlendirme ve Geliştirme Projesi yürütecek.

Barış Vakfı, 1 Haziran 2019- 30 Kasım 2019 tarihleri arasında yürütülecek Barış Açısını Savunmak ve STK’ları Güçlendirme ve Geliştirme Projesi yürütecek.

"Bizlerin kaygısı açık grevi eylemlerinin muhtevasının, taleplerinin ve zamanlamasının doğruluğu yanlışlığı tartışmasından bağımsız olarak, bu sessizliğin sonucunda artan ölümlerin geleceğimize büyük gölge düşürmesidir."

Barış Vakfı’nın 3 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiği Çatışma Çözümünde Uluslararası STK Deneyimleri Çalıştayı’nın sunumları Türkçe, İngilizce ve Kürtçe olarak basıldı.

Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül daha fazla geç olmadan sorumluklarının gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz.

İlkini 25 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da yaptığımız “ZOR ZAMANALARDA BARIŞ AÇISI SAVUNMAK” toplantılarının ikincisi 19 Ocak 2019 Cumartesi yapıldı.

Barış Vakıfımızın çıkardığı 2013-2015 Çözüm Süreci’ne dair Politik Rapor: 1 ve 2’nin ilk baskısı tükendi.

Barış Vakfı, Afrin’e düzenlenen askeri operasyon öncesi yaptıkları “Savaş Bir Halk Sağlı Sorunudur” başlıklı açıklama nedeniyle yargılanmaları başlayacak TTB yönetimini ziyaret etti.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Kurdi  –  English

Barış Vakfı'na destek ve bağışlarınız için:

Vakıf Bank SOOO26 Beyoğlu Branch
IBAN NO: TR70 0001 5001 5800 7303 3515 88

Banka Hesabı : 00158007303351588

Yayınlar

Çatışma Çözümünde Uluslararası STK Deneyimleri Çalıştay Belgeleri | Kasım 2018

2013–2015 Çözüm Süreci’nde Sivil Toplum Kuruluşları | Aralık 2017

Dolmabahçe'den Günümüze Çözüm Süreci | Nisan 2016

Çözüme Doğru: Olasılıklar, İmkânlar ve Sorunlar Üzerine Değerlendirme | NİSAN 2015

Barışın El Kitabı

Barış Açısını Savunmak | Ekim 2015

Aylık Bülten

Aralık 2019 | No: 12

Programlar

Barış Vakfı yönetim kurulu, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 8 yıl sonra avukatlarıyla 2 Mayıs 2019
admin | Mayıs 27th, 2019

Barış Vakfı Aylık Bültenine abone olmak için:

Barış Vakfı'na destek ve bağışlarınız için:

Vakıf Bank SOOO26 Beyoğlu Branch

IBAN NO: TR70 0001 5001 5800 7303 3515 88

Banka Hesabı : 00158007303351588