Hakkımızda

Eşit, Özgür ve Demokratik Bir Gelecek İçin Barış Vakfı 2016 Mart’ında farklı siyasi görüşleri savunan aydınlar ve sivil toplum yöneticileri tarafından kurulan bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi başta olmak üzere uluslararası sözleşmeler, Anayasa ve yasalarla güvence altına alınan yaşam hakkının ve diğer temel hak ve özgürlüklerin korunması, evrensel insan hakları prensiplerinden hareket ederek Türkiye’de ayrımsız herkes için demokrasinin ve sosyal adaletin tesisi ve bütün bunlar için temel şartlardan biri olan kalıcı barışın sağlanmasıdır. Bu kapsamda barışın adil, eşit ve demokratik biçimde inşasına, toplumda barış ve uzlaşma kültürü geliştirilmesine, bir arada yaşamın sosyal zeminlerinin güçlendirilmesine katkı sunar.

Barış Vakfı, Kürt Sorunu’nun barışçıl çözümü üzerine yoğunlaşmaktadır.

Çalışmalarımız

Kürt sorununun barışçıl çözümünü kolaylaştırmak için çatışma çözümleri, geçmişle yüzleşmek, barış dilinin gelişmesi ve geçiş adaleti gibi tematik konularda çalışmak önceliklerimizdedir.

Barış çalışmalarımızda uluslararası tecrübelerden faydalanmak temel prensiplerimizde biridir. Her türden çalışmada olanaklarımız ölçüsünde farklı ülkelerin, farklı tecrübelerini ülkemize taşımayı amaçlıyoruz. Eğitici seminerler, çalıştaylar, konferanslar ve değişik formatlarda toplantılar yapar. Barış Vakfı, projelerini hayata geçirirken çatışma çözümleri konusunda uzman kurum, kuruluş ve kişilerle işbirliği yapar.

Paylaş