2. Olağan Genel Kurul yapıldı.

 

Barış Vakfı 2. Olağan Genel Kurulu 25 Ocak 2020 Cumartesi günü yapıldı. Vakıf Merkez Ofiste gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını kurucu Genel Başkan Prof. Ayşe Soysal, dilci, denemeci Necmiye Alpay ve emekli kamu emekçisi Suat Yalçın yaptı.

 

Genel Kurul tartışmalarında Vakfın kuruluşu sonrasında Türkiye’nin yaşadığı zorlu siyasal koşulların bir an önce geride bırakılması için kuruluş amaç ve hedefine uygun yeniden yapılandırılması ihtiyacının altı çizildi. İki dönemdir sürdürülen çatışma çözümünde sivil toplum kurumları çalışmasının önümüzdeki dönem daha fazla geliştirilmesi, yayınlaştırılması benimsenen genel kurulda, barış eğitimi, barış ağı gibi koşullara uygun yeni projelerle, çalışmaların geliştirilmesi benimsendi.

 

Yeni seçilecek yönetimin, farklı kesimleri çalışmalara katmak ve vakıf çalışmalarını çeşitlendirmek amacını da dikkate alarak Vakıf senedinde yer alan Danışma Kurulu’nun öncelikle oluşturulması benimsendi.

Genel Kurulda yapılan seçimde Yönetim Kurulu’na Hakan TAHMAZ, Levent KORKUT , Azime BİLGİN, Fatma Ünsal BOSTAN, Ayşe AYDOĞAN, Vakıf denetim kurulu Meral Saklayan, İshak Karakaş ve Ali Şükran Aktaş seçildi. Genel Kurul ayrıca önceki dönem yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda Faruk TAŞTAN’ı katılımcı üye olarak kabul edildi.

 

26 Ocak 2020 pazar günü yönetim kurulu  toplantıda görev paylaşımı yapıldı.   Hakan Temel Tahmaz genel başkan, Yakup Levent Korkut genel başkan yardımcısı, Azime Bilgin sayman, Ayşe Aydoğan ve Fatma Ünsal Bostan  yönetim kurulu üye olarak görevlendirildi. 

Paylaş