Barış İsteminin Cezalandırılması Kabul Edilemez

Son yıllarda artan barış talebinin mahkemelerce cezalandırılmasına dün bir yenisidaha eklendi.Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2016-2018 Merkez Konseyi üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklama dolayısıyla yargılandığı davada, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Eylül 2016 tarihli “Bu Topraklarda Eşitlik ve Barış İçinde Yaşamamız Çok Mümkün” başlıklı açıklamayı da karara dâhil ederek, her iki açıklama nedeniyle 11Merkez Konseyi üyesine 20’şer ay hapis cezası verdi.

İnsan yaşamı ve sağlığı konularında yıllardır mücadele eden hekimlerin “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” gibi utanç verici ve mesnetsiz bir suçlamayla ülkenin en saygın meslek örgütü yöneticilerinin cezalandırılması fazlasıyla endişe verici bir durumdur.

Bu türden mahkeme kararları düşünce özgürlüğünün tümden ortadan kaldırmasının çok ötesinde, barışın sosyal, kültürel, toplumsal zeminlerinin gelişmesini de bir kat daha zorlaştırıyor. Dahası, ülkemizi özgürlük, adalet, barış gibi evrensel değerlerin hayalinin bile kurulmasını suçlama ve yargılama konusu yapılan bir ülkeye dönüştürüyor.

Bu, kabul edilebilir bir durum değildir. Barış isteyenlerin yargılanması bir an önce durdurulmalı, uluslararası insancıl hukukla çelişen bütün yargı kararları ortadan kaldırılmalıdır.

Barış Vakfı Yönetim Kurulu

04.05.2019

Paylaş