Politik Raporların 2. Baskısı Yapıldı

Barış Vakıfımızın çıkardığı  2013-2015 Çözüm Süreci’ne dair Politik Rapor: 1 ve 2’nin  ilk baskısı  tükendi.

1 Nisan 2016 tarihinde kamuoyuna açıklanan Cuma Çiçek ve Vahap Coşkun tarafında hazırlan duyurulun DOLMABAHÇE’DEN GÜNÜMÜZE ÇÖZÜM SÜRECİ: BAŞARISIZLIĞI ANLAMAK VE YENİ BİR YOL isimli PolitikRapor:1 ve   18 Aralık 2017’de açıklanan Cuma Çiçek tarafından hazırlanan Çözüm Süreci’nde Sivil Toplum Kuruluşları  isimli Politik Rapor: 2’nin ikinci baskısı yapıldı.

Politik Rapor: 1’deRapor, Dolmabahçe Sarayı’nda hükümet ve HDP’li temsilcilerin yaptığı ortakbasın açıklamasından bu yana yaşanan sürece odaklanıyor. Ortaya çıkanbaşarısızlığı irdeleyerek, barış ve kardeşliğe dönük yeni bir yol inşası içinbaşta siyasiler olmak üzere ilgili tüm aktörlere politika önerileri sunuyor.Bu amaçla, ilk olarak, sürecin -özellikle sembolik olarak- başladığı 2013Newroz Çağrısı ele alınıyor. İkinci bölümde, aşılamayan bir eşik olarakDolmabahçe Açıklaması tartışılıyor. Üçüncü bölümde, Temmuz 2015 – Mart2016 tarihleri arasında yaşanan çatışmaların bilançosu ve sosyopolitiketkileri irdeleniyor. Dördüncü bölümde, 2013-2015 Çözüm Süreci’nin nedenbaşarısızlıkla sonuçlandığı tartışılıyor. Beşinci bölümde, son çatışmalarınneden kazananı olmayan bir yol olduğu irdeleniyor. Son bölümde, yaşanantecrübeler ışığında yeni bir yol bulmak için birtakım politika önerilerigetiriliyor. Ayrıca rapora eklenen kronolojide Dolmabahçe’deki toplantıdangünümüze kadar yaşanan belli başlı vakalar hatırlatılıyor.

 

Politik Rapor:2 ise barışın inşasıyla ilgili teorik bir çerçeve sunarak başlıyor. İkinci bölümde müzakere süreçlerinin katmanları ele alınıyor. Devamında Türkiye’de sivil toplumun ve çatışma çözümünün genel bir değerlendirmesi ve geniş olarak 2013-2015 yıllarında çalışma yürüten sivil toplum kurumları analiz ediliyor. Çözüm Sürecinde STK etkinliklerinin muhasebesinin yapıldığı sonraki bölümde aynı zamanda Çözüm Süreci’nde çalışma yürüten STK’ların ortak yönleri tespit ediliyor. Sonuç bölümünde ise Kürt meselesinde müzakere ve uzlaşının imkanları ile çözüm ve uzlaşı için STK’ların rolüne yönelik öneriler yer alıyor.

Son bir yıldır Politik Rapor: 2 ile ilgili bazı ilde doğrudan Vakfımız ev sahipliğinde, bazı illerde ise çatışma çözümü üzerine çalışan diğer dost sivil toplum kurumları aynı konuyla ilgili sivil toplum kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen geniş  katılımlı tartışma toplantıları yapıldı.

Aynı konu çerçevesinde 3 Kasım 2018 Cumartesi günü İstanbul’da Vakfımız tarafından düzenlenen Çatışma Çözümünde Uluslararası Deneyimler Çalıştayı belgelerinin basım hazırlıkları devam

Her iki raporumuz da sitemizdenRaporlar bölümünde indirilebileceği gibi ofisimizden ücretsiz edinilebilir.

Paylaş