Malatya Çözüm Süreci Ve STK’lar Çalıştayı

Araştırmacı Cuma Çiçek tarafından hazırlanan “2013-2015 Çözüm Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşları” raporunun tartışıldığı çalıştaylar yenisi 31 Mart 2018 cumartesi günü Malatya Öğretmenevinde yapıldı.
İHD şube başkanı Gönül Öztürkoğlu ve Mazlum Der eski şube başkanı Hüseyin Sarıoğlu’nun ev sahipliğinde yapılan toplantıya farklı kesimlerde STK temsilcilerinin ile bir çok İslami duyarlığa sahip kanat önderi, yazar toplam 36 kişi katıldı.

Açılış konuşmasını Vakıf Başkanı Hakan Tahmaz Vakıf çalışmaları konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Barış isteminin suç kapsamına alınmasını ve Afrin’e yapılan operasyona karşı çıkanların tutuklanmasını eleştirdi. Toplantırapor hazırlık çalışmasında yer alan eğitimci Reha Ruhavioğlu sunumuyladevam etti.

Bütün katılımcıların konuştuğu çalıştayda, ülkenin zor koşullardan geçtiği bir dönemde farklı kesimlerden, farklı inançlardan insanların barış arayışının önemine dikkat çekildi. Dayanışma ve işbirliğinin kalıcı hale getirilmesi vurgulandı.

 

Paylaş